شناسه معرفی:111162

از طریق سایت یا اپ ظرف چند ثانیه با شماره تلفن تان وارد شبکه هفتاد سی شوید. اگر کسی ۷۰۳۰ را به شما معرفی کرده شماره یا شناسه ی او را وارد کنید.(شناسه معرفی: 111162)

کنون میتوانید از ۷۰۳۰ خرید کنید و دوستانتان را دعوت کنید. سود حاصل از خرید همه ی آنها به حساب شما واریز می شود.(شناسه معرفی:111162)

/ 0 نظر / 8 بازدید